Březen 2010

Šťastná třináctka

26. března 2010 v 15:44 | Tomáš Bílek
Šťastná třináctka

Volební program (návrh integrujících programových prvků pro politickou stranu, příp.program mé nezávislé kandidatury)

 • Právo bezdomovců na sociální přístřeší (a perspektivně státem zaručené poradenské podpory), programový bod je důležitý z hlediska vizitky civilizovaného národa a ochrany elementární důstojnosti občanů)

 • Povinný detektor v MHD (samostatná karta nebo aplikace v mobilu, která by se bezkontaktně nabíjela při vstupu do MHD (vymýcení černých pasažérů a bezdomovců v MHD, tj.zrušení pozice revizora)

 • Zákaz zneužívání rabatů u prodejců (explicitní stropy rabatů, které by vymezovaly pojem "lichvy")

 • Úplný zákaz hracích automatů na území ČR

 • Úplný zákaz nebankovních úvěrů na území ČR

 • Zákaz veřejných urážek sociálních skupin i jednotlivců (explicitní trestní sazby formou pokut bez nutnosti podávání individuálních žalob, analogická přestupková opatření v rámci školních řádů - u nezletilých)

 • Rozsáhlá podpora částečných a alternativních pracovních úvazků (nejen pro rodiče, a nejen formou dorovnání s plnými úvazky nýbrž formou dalšího zvýhodnění nad rámec výhodnosti plných úvazků)

 • Zákonná definice tzv.vtíravé reklamy a její zákaz

 • Restriktivní rozpočtová a důchodová reforma

 • Zformování diplomatické koncepce boje proti genocidě homosexuálů a křesťanů v zemích třetího světa (hospodářské sankce, mírové sbory aj.)

 • Koncepce sociální ochrany pedofilů odsouzených pro závažné trestné činy

 • Decentralizace EU a posílení rozhodovacích pravomocí a nezávislosti členských států

 • Integrace Izraele do západních demokratických struktur a uzavření spojeneckých vojenských smluv s EU a NATO (včetně zahájení přístupových jednání o členství)

 • Povinné kursy první pomoci pro občany ČR (s přezkoušením jednou za 2 roky)

 • Zavedení daňové progrese u daní z nemovitosti (čím horší je funkčnost a čím je estetická
  stránka budov horší, tím vyšší sazba daně) a analogicky - různé formy osvobození u renovovaných a revitalizovaných budov

 • Zpřísnění protipotratových opatření


Tom Bílek,  přípravný výbor Hnutí lidové akce - Křesťanské radikální unie